Варовникoт е разноврсна и често незаменлива суровина. Варовникот е суровина која лесно се прилагодува и меша со било која суровина па затоа има многубројни примени. Варовникот игра важна улога во производството на производи кои ја одржуваат нашата благосостојба. Секој ден сите ние користиме производи кои не би можеле да се направат без варовничките производи.

  • Сокот и кафето се направени од квалитетна вода за пиење. Во производството на водата варовникот се користи во процесот на дестилација и пречистување на водата.
  • Приборот за јадење е изработен од челик, а варовникот се користи во производството на челик.
  • Во производството на амбалажата варовникот се користи како полнило, односно за обложување на амбалажата.
  • На кравите кои го произведуваат млекото за вашиот појадок им е потребен калциум, на пр. за развој на коските и нивниот нервен систем. Калциумот доаѓа од добиточна храна која е направена од најчист варовник.
  • Скоро третина од стаклена чаша е составена од варовник

Јајцето нема да ја има својата лушпа/школка ако не се додава варовник во храната на кокошките.

Copyright © 2020 Рудници Бањани АД. Developed by Codecordia
Part from Organization Integrated Management System Beta 1.0.0 version